Kalaba Köyü'nü tanıyalım

 

Tarihçe: Köyün ilk olarak, bugünkü Kayrapa diye anılan, dere yatağındaki bölgeye yerleştiği, daha sonra büyük olasılıkla doğal afetlerin yaşanması sebebiyle bugünkü yerine taşındığı sanılmaktadır. 
      Halkın bu bölgeye nereden geldiği kesin olarak bilinmemekle beraber, yaşlılardan edinilen bilgiler Eskişehir'in Kalaba bölgesinden "Yörük" olarak geldikleri ve hayvancılığa müsait olduğundan buraya yerleştikleri doğrultusundadır. 
      Köye ait yayla ve civarında bol miktarda tarihî eser mevcuttur. Tarihî eserlerin büyük bölümü Bizans döneminden kalmadır.  Bununla birlikte tarih öncesi çağlara ait mağara resimleri ve yeraltı evleri de bulunmaktadır. Köyün yaylasında bulunan kalede hasar görmüş kabartmalar, resimler ve kayalara oyulmuş mağaralar vardır. Bölgede yapılan kaçak kazı çalışmaları sonucu tarihî eserlerin çoğu tahrip olmuştur.  Bu bölge Selçuklular ve Osmanlılar zamanında, Karamanoğlu Mehmet Bey'in subayları tarafından yayla yeri ve avlanma mekanı olarak kullanılmış olması bakımından önemlidir. 

Coğrafî konum: Kalaba Köyü, Orta Toroslar üzerine kurulmuştur. Engebeli bir arazi yapıına sahiptir. Karaman ilinin Güneybatısında yer alır. İl merkezine uzaklığı 66 kilometredir. Kuzeyde Akçaalan, Doğuda Bayır ve Güneyde Ada Köyü le komşudur. Akdeniz iklimi ile birlikte karasal iklim özelliklerini taşır. Bitki örtüsü orman ve makidir. İklim özelliklerine bağlı olarak köyde üzüm, incir, nar, kiraz yetiştirilmektedir. Karasal iklimin bütün meyve, sebze ve tahılları da köyde yetiştirilmektedir. Köyüm Güneybatısında bulunan yayla 1500-2000 metre yüksekliğe sahiptir ve tarıma elverişlidir. Yaylada özellikle elma ve kiraz yetiştirilmektedir. 

Nüfus: Köyde ikamet eden hane sayısı 60-70 civarındadır. Genç nüfus, geçim kaynaklarının sınırlı oluşu sebebiyle Karaman, Konya ve izmir gibi illere göçmektedir. Nüfusu 250 civarındadır. Yılda 4-5 doğum ve 2-3 ölüm vakası yaşanır. 

Sosyal durum: Sonbahar ve kışı köyde geçiren halk Nisan ayının son haftasında yaylaya göç eder. Düğünlerde çeşitli yöresel folklorik oyunlar oynanır. Düğünler genellikle sadedir. Yeni evli çiftler mümkün olduğunca erken ayrı eve taşınırlar. Köyde kahvehane bulunmamaktadır. 

Eğitim:  Köye ilköğretim okulu ilk kez 1968 yılında inşa edilmiştir. Ancak bu okul binası heyelan nedeniyle yıkılmaya yüz tutuğundan 2004 yılında yerine prefabrik bina inşa edilmiştir. Kalaba İlkokulu 2013 yılında kapatılmıştır ve öğrencileri Bayır Köyü'ne taşınmaktadır.
      Köyde okuma yazma oranı erkeklerde %85, kadınlarda % 75 civarındadır.
Sağlık:  Köyde inşa edilmiş olan sağlık ocağında görevli olmadığından sağlık hizmetleri Bayır Köyü'nün sağlık ocağından sağlanmaktadır. Yaklaşık ay da bir kez Bayır Köyü'nden sağlık görevlileri gelmekte ve muayeneler, aşı vb. işlemler yapılmaktadır.

Ulaşım-Altyapı:  Köyün Karaman ile ulaşımını sağlayan yol, iyileştirme çalışmalarına rağmen arazi yapısı sebebiyle elverişsizdir. 2009 yılında Bayır ve Akçaalan köyü arasındaki yolun asfaltı yenilenmiştir. Ulaşım köy minibüsleri ile sağlanmaktadır. Minibüsler sabah namazında köyden kalkıp saat yaz ve kış değişmekle beraber 15:00-16:00 saatleri arasında köye dönmek üzere yola çıkar. Pazar günleri hariç hergün minibüs vardır.  Köyün kanalizasyon sistemi 2011 yılında döşenmiştir.

Ekonomik durum:  Ekonomi büyük ölçüde tarıma dayanır. Hayvancılık gün geçtikçe azalmaktadır. Önceleri ekonomiye büyük katkı sağlayan bağcılık doğal afet nedeniyle yerini kiraz ve elma üreticiliğine bırakmıştır. Arıcılık da köyde geçerli meslekler arasındadır.